Дисципліна викладається під час осіннього семестру 3-го курсу в IX - X чвертях для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 122 "Комп'ютерні науки". Спеціальності: "Інформаційні технології проектування" (ІТЕП), "Інформаційні управляючі системи і технології" (ІУСТ)