Дисципліна викладається під час весняного семестру 2-го курсу в VII - VIII чвертях для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 122 "Комп'ютерні науки". Спеціальності: "Інформаційні системи і технології" (ІСТ)