Курс практичних занять для студентів 4-го року денної форми навчання спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" за напрямком підготовки 6.060101 "Будівництво"