Курс лекції  для студентів 1-го курсу напрямку підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» спеціальності «Геодезія»