Курс «конструкції з дерева та пластмас» дозволяє отримати фундаментальні знання про фізико-механічні властивості матеріалів на основі цільної та клеєної деревини, теоретичні методи розрахунку елементів, основні принципи проектування раціональних конструктивних схем будівель і споруд на сучасному рівні професійних знань.
Викладений матеріал відповідає вимогам ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи», ДБН В.2.6-161:2017 "Дерев'яні конструкції. Основні положення", а також іншим чинним в Україні нормативним документам.