Курс призначений для магістрів та аспірантів (докторантів).

Курс допоможе молодим вченим у правильному виборі методологічної парадигми наукового дослідження.

Навчальний курс носить міждисциплінарний філософський характер і стосується всього масиву наукових досліджень. Під час вивчення будуть розглянуті: історія виникнення наукової методології, основні етапи її розвитку та стан методологічних парадигм в сучасній науці.

Учасники повинні мати постійний доступ до мережі Інтернет. Бажано, щоб учасники вже вивчали курси з філософії, елементарної логіки, теорії та філософії науки.

Види контролю:

  • проміжні: залік за знанням першоджерел, командна презентація за запропонованими темами;
  • підсумковий: екзамен.