Мета: формування теоретичних знань, практичних вмінь та навичок в галузі національної нормативної бази топографо-геодезичної та картографічної діяльності зорієнтованої на використанні сучасних технічних засобів, методів і технологій, придатних для створення ефективної та високопродуктивної системи забезпечення державних та інших потреб у топографо-геодезичній та картографічній продукції.

Завдання: засвоєння і розуміння студентами національної нормативної бази топографо-геодезичної та картографічної діяльності; застосування знань правової бази топографо-геодезичної та картографічної діяльності в питаннях використання геопросторових даних та геоінформаційних систем в різних сферах економіки.