У курсі освітлюються теоретичні питання картографії, набуваються практичні навички з картометричних, картоукладальних робіт.
Завдання курсу: сформувати у студента теоретичну базу знань; здійснити практичну роботу з картографічними матеріалами, які можуть бути використані при інженерних, геодезичних, кадастрових роботах, в геоінформаційних системах; навчитися створювати карти