Під час проходження курсу "Комп'ютерне проектування" студентам необхідно:
- навчитись створювати графічні креслення в системі комп’ютерної графіки AutoCAD (створення файлів, креслення машинобудівних деталей та виконання будівельних креслень);
- навчитись працювати із стандартним пакетом MicroSoft Offiсе текстовим процесором MicroSoft Word (створення текстових файлів, редагування формул) та табличним процесором MicroSoft Excel.