Про курс

Загальна мета курсу полягає у викладенні студентам базових знань з конструкції, розрахунку, правил безпечної експлуатації ліфтів та підйомників.

Основна увага курсу буде зосереджена на вивченні конструкцій і розрахунку загальних параметрів привідних механізмів, пристроїв безпечної експлуатації ліфтів та будівельних підйомників.

Викладачі:

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

   

Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін "Вища математика”, "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка”, "Теоретична механіка", "Опір матеріалів”, "Теорія машин і механізмів”, "Деталі машин”, "Стандартизація та взаємозамінність".

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача