Перелік дисциплін кафедри управління проектами, що викладаються на інших спеціальностях, спеціалізаціях, факультетах

Дисципліна "Бази та банки даних" для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності:

151 "Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології"

Дисципліна підготовки бакалаврів за спеціальностями (спеціалізаціями):

051 "Економіка" (Економіка підприємства)

073 "Менеджмент" (Менеджмент організацій і адміністрування)


Дисципліна викладається здобувачам освітнього ступеня бакалавр.

Спеціальність: 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Спеціалізація: Образотворче мистецтво


Дисципліна викладається здобувачам освітнього ступеня бакалавр.

Спеціальність: 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціалізація: Теплоенергетика

Дисципліна "Управління проектами" для здобувачів освітнього ступеня "магістр" за спеціальностями:

073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»

051 «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства»