Дисципліну викладає кафедра товарознавства і комерційної діяльності в будівництві для студентів напряму 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво"