Вивчення конструкцій  та розрахунків двигунів внутрішнього згоряння

Про курс

Машинобудівне виробництво відіграє важливу роль у народному господарстві України. Його стан та темпи росту суттєво впливають на економічний розвиток всієї держави. Тому машинобудування - це основа технічного переоснащення всіх галузей народного господарства, в тому числі будівельних та дорожніх машин.

Дисципліна технологія основ машинобудування є однією з основних для становлення студента, як інженера –механіка. Фактично вона є продовженням на вищому рівні дисциплін: матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів, і тісно переплетена з дисциплінами: деталі машин, підйомно-транспортні машини, машини будівельної індустрії.

Цей курс розроблений з метою надання студентам необхідних знань для вирішення задач по складанню машин та виготовлення їх деталей, а також розвитку інженерного мислення у студентів. В курсі розглянуто основи: технології загального машинобудування, проектування технологічних процесів виготовлення типових деталей машин, технології складання машин, конструювання пристроїв. 

Викладачі:

Свідерський_А_Т  Кандидат технічних наук, професор кафедри машин і обладнання технологічних процесів Свідерський Анатолій Тофілійович